Irina Schuvaloffin taiteesta

Irina Schuvaloffia inspiroi ajan etäännyttämät valokuvat, joiden henkilöt tarjoavat kerronnallisen ja elämän makuisen viitekehyksen maalaamiseen. Taiteilija saattaa jopa käydä kuvitteellisia vuoropuheluja maalattavien henkilöiden kanssa.

Schuvaloffin taiteessa keskeistä on emotionaalisen kosketuspinnan tarjoaminen. Riippumatta Schuvaloffin kulloinkin käsittelemistä teemoista, pyrkii hän aina välittämään, jopa tartuttamaan katsojan kokemukseen "siitä jostakin", joka puhuttelee katsojaa taiteilijan tarkoittamasta temaattisesta yhteydestä riippumatta.

Yleensä taiteilijat haluavat ilmaista taiteellaan myös jotakin konkreettista, esimerkiksi arvostuksia ja väittämiä. Tähän asti Schuvaloffin taidetta kantava teema on liittynyt naiseuteen. Taidekeskus Salmelan vuoden 2006 kesänäyttelyssä hänen teoksensa käsittelivät naiseuden kautta etenkin nuoruuden pitkittymistä. Millaiseksi nuoruus on muuttunut, kun perinteiset aikuisuuden etapit näytävät siirtyvän aina vain myöhemmäksi?

Kuitenkin Schuvaloffin taiteen ymmärtämisen kannalta teosten sisältämät väitteet ovat toisarvoisia. Olennaista on, että katsoja vedetään mahdollisimman lähelle teosten emotionaalista rakennetta. Taiteen kokemista ei tarvitse kääntää kielellisiksi väitteiksi; kokeminen itsessään riittää.